درباره ما

مجموعه الواستارتاپمجموعه الواستارتاپ  با نگاهی متفاوت همیشه تلاش دارد که آموزش های کسب و کار و آموزش های استارتاپ ها را به صورت پکیج های  تصویری، صوتی، کتاب و آموزش های آنلاین را فراهم کند. تیم الواستارتاپ  همه آموزش دهنگان و متخصصان  و معلمان شریف هستند.